Download
 Webboard
 ประวัติโรงพยาบาล
 ผู้บริหาร
 โครงสร้างบริหารโรงพยาบาล
 คณะกรรมการบริหาร
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 สิทธิผู้ป่วย
 ตารางการตรวจห้องตรวจตา
 ตารางการตรวจห้องตรวจ หู คอ จมูก
 ตารางการตรวจห้องตรวจและคลินิกเฉพาะทาง กลุ่มงานศัลยกรรม
 ตารางการตรวจห้องตรวจ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธร์ปิดิกส์
 ตารางการตรวจห้องตรวจ กลุ่มงานสูติ – นรีเวชกรรม
 ตารางตรวจห้องตรวจ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 ตารางการปฏิบัติงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 ตารางปฏิบัติงานห้องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ
 ตารางเวลาให้บริการของแพทย์นอกเวลา
 ตารางให้บริการห้องตรวจคลินิคพิเศษทางอายุรกรรม
 ตารางปฏิบัติงานคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากและคลินิกเจาะน้ำคร่ำ
 ตารางการออกตรวจของแพทย์อายุรกรรม
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
กลุ่มด้านอำนวยการ
 งานประชาสัมพันธ์
 งานแผนงาน
 แผนกซักฟอก
 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
กลุ่มด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุบริการสุขภาพ
 งานเวชระเบียน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ศูนย์คุณภาพ
 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
 กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
กลุ่มด้านการพยาบาล
 กลุ่มการพยาบาล
 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มด้านบริการปฐมภมิ
 กลุ่มงานสุขศึกษา
 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 งานผู้ป่วยนอก
 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มด้านบริการทุตยภูมิและตติยภูมิ
 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 กลุ่มงานจักษุวิทยา
 กลุ่มงานจิตเวช
 กลุ่มงานทันตกรรม
 กลุ่มงานพยาธิวิทยา
 กลุ่มงานรังสีวิทยา
 กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
 กลุ่มงานอายุรกรรม
 กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
 ศูนย์อุบัติเหตุ
 กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
 กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
 กลุ่มงานศัลยกรรม
 กลุ่มงานเภสัชกรรม
 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
กลุ่มด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
 
บันทึกแห่งความหลัง
แบบประเมินความพึงพอใจ

ขณะนี้มีคน Online จำนวน 3 คน
ข่าวประกาศ
  DM @ maharat nakhon si thammarat hospital 
ขอเชิญเผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเบาหวานโลกปี 2557DM @ maharat nakhon si thammarat hospital ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบา
  ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
DM @ maharat nakhon si thammarat hospital   [วันศุกร์ 24 ต.ค. 2557]
รายการยา เวชภัณฑ์ อาหารเสริมทางการแพทย์ ที่เบิกไม่ได้ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง   [วันศุกร์ 17 ต.ค. 2557]
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม เนื่องในวันล้างมือโลก 2014(Global Hand Washing Day)   [วันพฤหัสบดี 9 ต.ค. 2557]
สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ 2557   [วันจันทร์ 6 ต.ค. 2557]
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
ข่าวประชุมวิชาการ
Trauma Care : Assessment and Management   [วันศุกร์ 18 ก.ค. 2557]
การประชุมวิชาการสัญจรสู่ผู้ปฏิบัติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557   [วันพุธ 9 ก.ค. 2557]
บรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง Rhinology สัญจร 2557   [วันพุธ 9 ก.ค. 2557]
การประชุมวิชาการทารกแรกเกิด เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 11 ประจำปี 2557   [วันพุธ 25 มิ.ย. 2557]
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   [วันศุกร์ 24 ต.ค. 2557]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ   [วันพุธ 22 ต.ค. 2557]
รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง   [วันจันทร์ 20 ต.ค. 2557]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   [วันจันทร์ 13 ต.ค. 2557]
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
ข่าวประกวดราคา
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 298 เตียง ด้วยวิธีการ   [วันศุกร์ 24 ต.ค. 2557]
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   [วันอังคาร 21 ต.ค. 2557]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทั่วไป เตาหุงต้มพร้อมเครื่องดูดกลิ่นและควัน ติดตั้งพร้อมใช้   [วันพุธ 15 ต.ค. 2557]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดูดเสมหะชนิดต่อกับไปป์ไลน์ จำนวน 35 ชุด   [วันจันทร์ 13 ต.ค. 2557]
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
ดูข่าวทั้งหมด... 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
การขยายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล....
วันศุกร์ 11 ม.ค. 2556
ข้อมูลสถิติทำกันอย่างไร ?....
วันจันทร์ 17 ธ.ค. 2555
การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจา....
วันพฤหัสบดี 6 ธ.ค. 2555
 
ดูข่าวทั้งหมด... 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 • นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร ร่วมงานทอดกฐินเขต 11 ณ วัดทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย เป็นประธาน  [27 รูป]
 • นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมมหกรรมคอนเสิร์ต เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป เสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 ณ สวนศรีธรรมโศกราช  [48 รูป]
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหว้ดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ทอดกฐินประจำปี ณวัดปากน้ำฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีฯ วันที่ 18 ตุลาคม 2557  [9 รูป]
 • รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ทำการซ้อมแผนรับมือเชื้อไวรัส "อีโบลา" ที่ท่าอากาศยานนครศรีฯ เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์จริง (ต่อ)  [41 รูป]
 • รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ทำการซ้อมแผนรับมือเชื้อไวรัส "อีโบลา" ที่ท่าอากาศยานนครศรีฯ เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์จริง  [56 รูป]
 •  
  ดูข่าวทั้งหมด... 
  ภาพกิจกรรม/นันทนาการ
   
  นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร ร่วมงานทอดกฐินเขต 11 ณ วั
  นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมมหกรร
  สำนักงานสาธารณสุขจังหว้ดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ
  นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหารา
   
  ดูข่าวทั้งหมด... 
  วารสารคูพาย
   
   
  ธนาคารเลือด ยินดีรับบริจาคโลหิต
  ศูนย์บริการบริจาคโลหิตแห่งชาติ สาขาโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

  ชมรมถ่ายภาพคูพาย
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
  ศูนย์จองห้องพิเศษ
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  4
  สำนักงาน ก.พ.
   
  เว็บกระทรวงต่างๆ
   เว็บจังหวัดทั่วไทย

   เว็บอื่น ในจังหวัด
   หนังสือพิมพ์
  2007-2008 © โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Tel.075-340250 Fax. 075-343066
  พัฒนาโดยทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ Tel.075-340250-2107 ติดต่อ webmaster chart_sura@yahoo.co.th

  จำนวนผู้เยี่ยมชม :  นับตั้งแต่ 13/09/2551