Download
 Webboard
 ประวัติโรงพยาบาล
 ผู้บริหาร
 โครงสร้างบริหารโรงพยาบาล
 คณะกรรมการบริหาร
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 สิทธิผู้ป่วย
 ตารางการตรวจห้องตรวจตา
 ตารางการตรวจห้องตรวจ หู คอ จมูก
 ตารางการตรวจห้องตรวจและคลินิกเฉพาะทาง กลุ่มงานศัลยกรรม
 ตารางการตรวจห้องตรวจ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธร์ปิดิกส์
 ตารางการตรวจห้องตรวจ กลุ่มงานสูติ – นรีเวชกรรม
 ตารางตรวจห้องตรวจ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 ตารางการปฏิบัติงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 ตารางปฏิบัติงานห้องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ
 ตารางเวลาให้บริการของแพทย์นอกเวลา
 ตารางให้บริการห้องตรวจคลินิคพิเศษทางอายุรกรรม
 ตารางปฏิบัติงานคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากและคลินิกเจาะน้ำคร่ำ
 ตารางการออกตรวจของแพทย์อายุรกรรม
  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
กลุ่มด้านอำนวยการ
 งานประชาสัมพันธ์
 งานแผนงาน
 แผนกซักฟอก
 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
 ศูนย์คอมพิวเตอร์
กลุ่มด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุบริการสุขภาพ
 งานเวชระเบียน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ศูนย์คุณภาพ
 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน
 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
 กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
กลุ่มด้านการพยาบาล
 กลุ่มการพยาบาล
 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
กลุ่มด้านบริการปฐมภมิ
 กลุ่มงานสุขศึกษา
 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 งานผู้ป่วยนอก
 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
กลุ่มด้านบริการทุตยภูมิและตติยภูมิ
 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 กลุ่มงานจักษุวิทยา
 กลุ่มงานจิตเวช
 กลุ่มงานทันตกรรม
 กลุ่มงานพยาธิวิทยา
 กลุ่มงานรังสีวิทยา
 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
 กลุ่มงานอายุรกรรม
 กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 ศูนย์ประสานงานการรับส่งต่อผู้ป่วย
 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
 ศูนย์อุบัติเหตุ
 กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
 กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
 กลุ่มงานศัลยกรรม
 กลุ่มงานเภสัชกรรม
 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
กลุ่มด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา
 
บันทึกแห่งความหลัง
แบบประเมินความพึงพอใจ

ขณะนี้มีคน Online จำนวน 2 คน
ข่าวประกาศ
  อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง Physical Therapy managerment spinaldeformity 
  เที่ยวสงกรานต์ ให้เป็นสุขและปลอดภัย
  แจ้งข่าวเตือนภัยไข้หวัดใหญ่
ข่าวประชาสัมพันธ์
เที่ยวสงกรานต์ ให้เป็นสุขและปลอดภัย   [วันพุธ 26 มี.ค. 2557]
แจ้งข่าวเตือนภัยไข้หวัดใหญ่   [วันพุธ 26 มี.ค. 2557]
8 ขั้นตอนช่วยเหลือเด็กจมน้ำ   [วันพุธ 12 มี.ค. 2557]
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สัปดาห์ลดการกินเค็ม" 12-16 มีนาคม 2557   [วันอังคาร 11 มี.ค. 2557]
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
ข่าวประชุมวิชาการ
อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง Physical Therapy managerment spinaldeformity   [วันศุกร์ 28 มี.ค. 2557]
อาการชักในเด็ก   [วันพฤหัสบดี 1 พ.ย. 2555]
เอกสาร Severe sepsis and septic shock-Nakornsri 6 ก.ย.55   [วันอังคาร 18 ก.ย. 2555]
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี 2555   [วันพฤหัสบดี 9 ส.ค. 2555]
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   [วันพฤหัสบดี 17 เม.ย. 2557]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว   [วันศุกร์ 11 เม.ย. 2557]
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้   [วันพุธ 5 มี.ค. 2557]
รับสมัครนักวิชาการศึกษา   [วันอังคาร 28 พ.ค. 2556]
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
ข่าวประกวดราคา
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 1   [วันศุกร์ 11 เม.ย. 2557]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้เลือด (Infusion Pump - สำหรับให้เลือด)   [วันศุกร์ 11 เม.ย. 2557]
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ำยา Blood gas   [วันจันทร์ 31 มี.ค. 2557]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Spirometry with lung volume (Body box)   [วันศุกร์ 28 มี.ค. 2557]
อ่านรายละเอียดข่าวอื่นๆ...
ดูข่าวทั้งหมด... 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
การขยายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล....
วันศุกร์ 11 ม.ค. 2556
ข้อมูลสถิติทำกันอย่างไร ?....
วันจันทร์ 17 ธ.ค. 2555
การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจา....
วันพฤหัสบดี 6 ธ.ค. 2555
 
ดูข่าวทั้งหมด... 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 •   [0 รูป]
 • พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมปฏิญานตนเป็นข้าราชการที่ดีของพระเจ้าอยู่หัว  [60 รูป]
 • พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรี มอบรถเข็นนั่ง จำนวน 3 คัน พร้อม walker 6 อัน เพื่อใช้ในกิจการของงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  [3 รูป]
 • นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร เข้ารับโล่ห์เกียรติคุณรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลศูนย์ดีเด่นประจำปี 2556 จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย  [29 รูป]
 • ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลศูนย์ดีเด่นประจำปี 2556 จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย  [10 รูป]
 •  
  ดูข่าวทั้งหมด... 
  ภาพกิจกรรม/นันทนาการ
   
  พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา นายแพทย์สาธารณสุขจังห
  พ.ต.อ.หญิง อรวรรณ ปานแก้ว รองผู้บังคับการตำรวจ
  นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร เข้ารับโล่ห์เกียรติคุณราง
  ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู
   
  ดูข่าวทั้งหมด... 
  วารสารคูพาย
   
   
  ธนาคารเลือด ยินดีรับบริจาคโลหิต
  ศูนย์บริการบริจาคโลหิตแห่งชาติ สาขาโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

  ชมรมถ่ายภาพคูพาย
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้
  ศูนย์จองห้องพิเศษ
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  4
  สำนักงาน ก.พ.
   
  เว็บกระทรวงต่างๆ
   เว็บจังหวัดทั่วไทย

   เว็บอื่น ในจังหวัด
   หนังสือพิมพ์
  2007-2008 © โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Tel.075-340250 Fax. 075-343066
  พัฒนาโดยทีมงานศูนย์คอมพิวเตอร์ Tel.075-340250-2107 ติดต่อ webmaster chart_sura@yahoo.co.th

  จำนวนผู้เยี่ยมชม :  นับตั้งแต่ 13/09/2551