กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

 

เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางไอซีเอฟ วันที่ประกาศ  วันพุธ 9 พ.ค. 2561

 
(รายละเอียด)
   
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางไอซีเอฟ
วันพุธ 9 พ.ค. 2561


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตามแนวทางไอซีเอฟ
 
     
 
ไฟล์แนบ :  090518_173549.pdf