ศูนย์อุบัติเหตุ

  ศูนย์อุบัติเหตุ
  หน้าแรก
  เจตจำนง
  การบริหารจัดการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  บทความ
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  เจตจำนง
 

  เมนูหน่วยงาน :เจตจำนง

รายละเอียด :

เจตจำนง /  ความมุ่งหมาย (Purpose)

ให้การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บทุกประเภท  ทุกความรุนแรง และทุกเวลา  ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ   ผู้บาดเจ็บและญาติพึงพอใจ  สามารถดูแลตนเองได้

 

Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.01.13