การเข้าสายแลน RJ45
วันที่ 21  เมษายน   2552   ผู้เขียน นฤเบศ เชื้อบ้านเกาะ
การเข้าหัว RJ-45

แบบ EIA/TIA 568B


 

RJ-45

CABLE (CAT 5)

Pin

Symbol

Pair No.

Color

1

TD+ Pair 2 ขาว (คู่ของส้ม)
2 TD- Pair 2 ส้ม
3 RX+ Pair 3 ขาว (คู่ของเขียว)
4 Not Assigned Pair 1 ฟ้า
5 Not Assigned Pair 1 ขาว (คู่ของฟ้า)
6 RX- Pair 3 เขียว
7 Not Assigned Pair 4 ขาว (ู่ของน้ำตาล)
8 Not Assigned Pair 4 น้ำตาล

แบบ EIA/TIA 568A

RJ-45

CABLE (CAT 5)

Pin

Symbol

Pair No.

Color

1 TD+ Pair 3 ขาว (คู่ของเขียว)
2 TD- Pair 3 เขียว
3 RX+ Pair 2 ขาว (คู่ของส้ม)
4 Not Assigned Pair 1 ฟ้า
5 Not Assigned Pair 1 ขาว (คู่ของฟ้า)
6 RX- Pair 2 ส้ม
7 Not Assigned Pair 4 ขาว (คู่ของน้ำตาล)
8 Not Assigned Pair 4 น้ำตาล

การเข้าสาย

การเข้าสาย Through เช่นจาก hub ไปยัง computer หรือจาก router (ethernet) ไปยัง hub ให้เชื่อมต่อแบบ EIA/TIA 568B ทั้งสองข้าง
การเข้าสายแบบ
Cross เช่นจาก hub ไปยัง hub , จาก computer ไปยัง computer , จาก router (ethernet) ไปยัง computer ให้เข้าสายโดยข้างหนึ่งเป็นแบบ EIA/TIA 568B
และอีกข้างเป็น EIA/TIA 568A
อ้างอิงมาจาก : http://www.itwizard.info/technology/general/rj45_cat5.html

จำนวนผู้เข้าชม 1400

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 075-340250-2107
webmaster Naruebet Chuebankoh