ไมโครซอฟท์ออก Windows Server 2008 Foundation
วันที่ 22  เมษายน   2552   ผู้เขียน นฤเบศ เชื้อบ้านเกาะ

Windows Server 2008 Foundation เป็นการขยายฐานผู้ใช้ Windows Server ให้ครอบคลุมองกรค์ขนาดเล็กที่มีผู้ใช้ไม่เกิน 15 คน ที่มีงบประมาณทางด้านไอทีไม่มากนัก แต่ต้องการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ในขั้นพื้นฐาน เช่น การใช้งานด้านการรัน Business applications, Databases, Host websites และ File and Print Server สามารถรองรับแอพพลิเคชันต่างๆ ที่ทำงานได้บนเวอร์ชันมาตรฐาน

โดย Windows Server 2008 Foundation มีเฉพาะเวอร์ชัน 64-bit เท่านั้น สามารถทำงานได้ดีบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีซีพียูเพียงตัวเดียว แต่มีข้อจำกัด คือ ไม่่รองรับการใช้งานด้าน virtualization และจำกัดขนาดของหน่วยความจำสูงสุดที่รองรับที่ 8GB

Availability and Licensing
ไมโครซอฟท์ จำหน่าย Windows Server 2008 Foundation ผ่านทาง Original Equipment Manufacturers (OEMs) อย่าง HP, Dell, IBM และ Acer เท่านั้น โดยจะมีเวอร์ชันภาษาต่างๆ 7 ภาษา ดัวยกันคือ English, Spanish, Turkish, Portuguese (Brazilian), Japanese, Chinese (traditional) และ Chinese (simplified) และจำหน่ายใน 40 ประเทศ ราคาจำหน่ายพร้อมฮาร์ดแวร์นั้นจะอยู่ในระดับต่ำกว่า $1000 (ประมาณ 35,000 บาท)

Windows Server 2008 Foundation นับไลเซนต์ตามจำนวน user account โดยจำกัดจำนวนสูงสุดที่ 15 account และแต่ละแอคเคาท์สามารถกำหนดให้กับผู้ใช้เพียงหนึ่งคนในเวลาใดเวลาหนึ่ง และเนื่องจากการนับไลเซนต์ตามจำนวนแอคเคาท์ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ client access licenses (CALs) ในการใช้งาน ซึ่งรวมทั้ง Windows Server CALs, TS CALs หรือ Rights Management CALs ทำให้มี cost effective ที่สูง

Windows Server 2008 Edition Compare
Windows Server 2008 Edition Compare

อ้างอิงจาก http://thaiwinadmin.blogspot.com/2009/04/windows-server-2008-foundation.html

จำนวนผู้เข้าชม 1386

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 075-340250-2107
webmaster Naruebet Chuebankoh