ทำสาย Console Cisco ไว้ใช้เอง
วันที่ 11  สิงหาคม   2552   ผู้เขียน นฤเบศ เชื้อบ้านเกาะ

าย Console จะเป็นสายที่เชื่อมต่อระหว่าง Computer กับ port console ของ Router ใช้ในการ Configuration Router

สำหรับสาย Console นั้นจะมีอยู่ 2 แบบ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่หาได้

แบบที่ 1
เป็นการต่อแบบที่ปลายสายทั้งสองข้างเป็นแบบ RJ-45 แล้วต่อผ่านตัวแปลงที่เป็นแบบ DB9 วิธีนี้จะมีข้อดีคือไม่ต้องมานั่งบัดกรีเองครับ

โดยลักษณะของสายจะเป็นดังรูป

และมีวิธีการเชื่อมต่อสายดังรูป

เมื่อเราได้สายแล้วจะต้องหาซื้อตัวแปลง RJ-45 เป็น DB9 เพื่อเอาไว้เชื่อมต่อกับพอร์ตอนุกรม

 

แบบที่ 2
จะเป็นการต่อแบบที่ปลายสายข้างหนึ่งเป็นแบบ RJ-45 และปลายอีกข้างหนึ่งเป็นแบบ DB9 สามารถนำไปใช้ได้เลยไม่ต้องต่อผ่านตัวแปลงอีก แต่จะต้องมานั่งบัดกรีเองครับ

โดยลักษณะของสายจะเป็นดังรูป

และมีวิธีการเชื่อมต่อสายดังรูป

สามารถนำไปใช้งานได้ทันที โดยกำหนด Speed ที่ 9600 bps ครับ

ที่มา http://support.mof.go.th/lan/cisco_console.html

จำนวนผู้เข้าชม 2714

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 075-340250-2107
webmaster Naruebet Chuebankoh