การ Set Mail ใน Outlook Express
วันที่ 03  กันยายน   2552   ผู้เขียน นฤเบศ เชื้อบ้านเกาะ

การนำ Email มาใช้งานใน Outlook Express

เริ่มจากการเปิดโปรแกรม OutlookExpress

เลือก Menu >> Tools >> Accounts...


เลือก Tab>>  Mail
กด Add New Mail

 
ใส่ชื่อที่ต้องการให้แสดงว่าเมล์มาจากใคร

 แล้วกด Next ใส่ชื่อ Email ที่ท่านได้สร้างไว้ใน Control Panel Plesk
 เลือก รูปแบบการใช้งานเป็น POP3

 ช่อง  Imcoming mail (POP3) = mail.ชื่อโดเมนของท่านเอง

 ช่อง Outgoing mail (SMTP) = mail.ชื่อโดเมนของท่านเอง
 
 แล้วกด Next ใส่ชื่อ Email Account และ password
 แล้วกด Next แล้วกด Finish

จากนั้นลองทดสอบ รับ - ส่ง Mail ดูครับ

ที่มา http://manual.hostingdynamo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-Set-Mail-%E0%B9%83%E0%B8%99-Outlook-Express.html

จำนวนผู้เข้าชม 1163

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 075-340250-2107
webmaster Naruebet Chuebankoh