การ Set Mail ใน Outlook 2007
วันที่ 03  กันยายน   2552   ผู้เขียน นฤเบศ เชื้อบ้านเกาะ

การตั้งค่า การใช้งาน Microsoft Outlook 2007

โดยเริ่มจากการเปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2007 ไปที่ Menu >> Tools >> Account Settings ... กดที่ New ...


 Tik ที่ Manually configure server settings or additional server type
 แล้วกด Next เลือก Internet E-mail 
 แล้วกด Next ใส่ข้อมูล E-mail

Your Name = ใส่ชื่อของท่าที่ต้องการแสดงให้ผู้รับเห็น

E-mail Address = ใส่ชื่อที่ต้องการแสดงว่ามาจาก Email addres อะไร

ช่อง  Imcoming mail server (POP3) = mail.ชื่อโดเมนของท่านเอง
ช่อง  Outgoing mail server (SMTP) = mail.ชื่อโดเมนของท่านเอง

User Name = ใส่ ชื่อ Email account ที่ท่านได้สร้างไว้
Password =  ใส่ password ของ Email นั้นๆ

กด Test Account settings.. เพิ่อตรวจสอบว่ามี Error หรือไม่แล้วกด Nextในกรณีที่ต้องการ copy mail ไว้บน Server ให้ Tik Leave a copy of messages on the serverแล้วกด Finish

ที่มา http://manual.hostingdynamo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-Set-Mail-%E0%B9%83%E0%B8%99-Outlook-2007.html

จำนวนผู้เข้าชม 1316

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 075-340250-2107
webmaster Naruebet Chuebankoh