โชว์กึ๋นแชร์ไฟล์ ใน Windows XP
วันที่ 04  กันยายน   2552   ผู้เขียน นฤเบศ เชื้อบ้านเกาะ
ก่อนอื่นขอย้อนกลับไปยังสมัยที่วินโดวส์ 95 ยังรุ่งเรือง (ตอนนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่) การเปิดแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ในวินโดวส์ 95 นั้น ทำให้ทุกคนในเครือข่าย (ระบบแลน) สามารถเข้ามาใช้ไฟล์นั้นได้ เช่น เครื่อง 1 เข้ามาใช้ไฟล์ที่เครื่อง 2 ได้เปิดแชร์ไว้ (ดังรูปที่ 1)
Click the image to open in full size.
รูปที่ 1


ถ้าเราไม่ต้องการให้ใครบางคนเข้ามาใช้ การป้องกันอย่างดีที่สุดก็คือการตั้งรหัสผ่านให้กับโ ฟลเดอร์ที่ เปิดแชร์ แล้วก็กำหนดสิทธิ์แบบให้อ่านได้อย่างเดียวหรือแบบแก้ ไขได้ แต่ในยุคของวินโดวส์ เอ็กซ์พีนี้ ได้เพิ่มประสิทธิภาพของการแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อ ให้เกิดควา มปลอดภัยของข้อมูลมากขึ้น กล่าวคือ สามารถป้องกันผู้ที่เราไม่ต้องการให้เข้ามาใช้ไฟล์ใน เครื่องของ เราได้ และอนุญาตให้เข้ามาใช้ไฟล์ได้เฉพาะผู้ที่มีรหัสผ่านเ ท่านั้น ดังนั้นผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจึงไม่สามารถเข้ามาใช้ไ ฟล์ได้ เป็นการปกป้องข้อมูลให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งการเปิดบริการแชร์ไฟล์ในวินโดวส์เอ็กซ์พี สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่
  • แบบ Simple เป็นวิธีการเปิดแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์แบบง่าย เปิดแชร์ให้กับผู้ใช้ทุกๆคนในระบบแลน ไม่ระบุเจาะจงว่าต้องเป็นใคร ที่สำคัญไม่ต้องมีรหัสผ่านในการเข้ามาใช้งาน คล้ายๆกับการเปิดแชร์ในวินโดวส์ 95/98/Me ซึ่งการเปิดแชร์ไฟล์แบบ Simple นี้ มีเฉพาะใน Windows XP Home Edition เท่านั้น
  • แบบ Classic เป็นการเปิดแชร์ไฟล์ที่ต้องมีชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่าน คือจะต้องกำหนดไปเลยว่า จะให้ใครเข้ามาใช้ไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้บ้าง และผู้นั้นจะต้องมีชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) หากไม่มีชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่าน หรือระบุรหัสผ่านผิดแล้ว ก็จะเข้ามาใช้ไฟล์ที่ได้เปิดแชร์ไว้ได้ คุณสมบัตินี้ได้สืบทอดมาจากวินโดวส์ 2000 นั่นเอง หากต้องการแชร์แบบนี้ให้เอาเครื่องหมายหน้า Use sample  file sharing  ใน folder option ออก
และการเปิดแชร์ ไฟล์แบบ Classic รวมทั้งแบบ Simple ได้ถูกติดตั้งไว้ใน Windows XP Professional ส่วนรุ่น Home Edition นั้นไม่มีคุณสมบัติแบบ Classic ซึ่งตัวอย่างต่อไปนี้ ผมขอสมมติว่าเครื่องของคุณผู้อ่านเป็นระบบไฟล์แบบ FAT 32 และได้ติดตั้งอยู่ในระบบแลนแบบเวิร์กกรุ๊ปนะครับ แบบ Simple

ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Simple ซึ่งหากใครที่เคยแชร์ไฟล์ในวินโดวส์ 95/98/ME มาแล้ว ก็คงจะพอนึกภาพการเปิดแชร์ไฟล์ออก โดยค่าที่วินโดวส์ได้ตั้งมาจะเป็นแบบ Simple ตรวจสอบได้โดยเปิด My Computer คลิ้กเลือกเมนู Tools
Click the image to open in full size.
รูปที่ 2


ล็อกอินเข้าวินโดวส์ด้วย Administrator หรือเทียบเท่า จากนั้นเปิด My Computer เข้าไปยังไดรฟ์ที่มีโฟลเดอร์ ที่ต้องการเปิดแชร์

คลิ้กขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการเปิดแชร์ แล้วเลือกเมนู Sharing and Security... เลือกแถบ Sharing ถ้าเป็นการเปิดแชร์ครั้งแรก เลือกหัวข้อ If you understand the Security risks but want to share files without running the wizard, click here. แล้วเลือกหัวข้อ Just enable คลิ้กปุ่ม OK (ดังรูปที่3)
Click the image to open in full size.
รูปที่ 3


ต่อมาหัวข้อเมื่อสักครู่จะเปลี่ยนไป ให้ทำเครื่องหมายถูกในช่อง Share this folder on the network หมายถึงเปิดแชร์โฟลเดอร์นี้ ในช่อง Shar name: ใส่ชื่อโฟลเดอร์หรือชื่อที่เปิดแชร์ตามต้องการ ส่วน Allow network users to change my files หมายถึงอนุญาตให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นสามารถแก้ไขข ้อมูลในโฟล เดอร์นี้ได้ แต่ถ้าไม่เลือกจะเป็นแบบอ่านได้อย่างเดียว คลิ้กปุ่ม OK จากนั้นโฟลเดอร์ที่เปิดแชร์จะมีรูปมือมารองไว้ ถ้าต้องการยกเลิกการแชร์ ก็เพียงแต่เอาเครื่องหมายถูกหน้า Share this folder on the network ออกไป (ดังรูปที่4)
Click the image to open in full size.
รูปที่ 4


ความลับในแบบ Simple

ผู้ที่เข้ามาใช้ไฟล์ที่ได้เปิดแชร์ได้ โดยไม่ต้องระบุรหัสผ่านนั้น นั่นเป็นเพราะคนเหล่านั้นถูกจัดให้เป็นยูสเซอร์ในฐาน ะ Guest ซึ่งวินโดวส์ได้อนุญาตให้แอ็กเคานต์ Guest เปิดใช้งานได้ ตรวจสอบได้จากเปิด Control Panel
Click the image to open in full size.
รูปที่ 5
Click the image to open in full size.
รูปที่ 6
แชร์ไฟล์แบบ Classic

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการเปิดแชร์ไฟล์แบบ Classic นี้จะต้องมีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ดังนั้น เราต้องสร้างชื่อผู้ใช้งานหรือแอ็กเคานต์ขึ้นก่อน พร้อมทั้งกำหนดรหัสผ่านให้ผู้ใช้งานด้วย สำหรับตัวอย่างนี้มีผู้ใช้งานสองคน คือ a กับ b หมายความว่าจะมีเพียง a กับ b เท่านั้นที่สามารถเข้ามาใช้ไฟล์ที่เราเปิดแชร์ได้ คนอื่นหมดสิทธิ์ และลักษณะของการแชร์ไฟล์แบบ Classic บนระบบไฟล์ FAT 32 มีอยู่สองแบบที่ใช้กันได้ดี คือ
  1. แบบ Change หมายถึงอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างหรือลบโฟลเดอร์ย่อยภายใน โฟลเดอร์ที ่เปิดแชร์ สามารถแก้ไขข้อมูลในไฟล์ ลบไฟล์ได้ รวมถึงสิทธิ์ทุกอย่างที่มีอยู่ในแบบ Read ด้วย
  2. แบบ Read จะอนุญาตให้ผู้ใช้ดูข้อมูลในโฟลเดอร์ เปิดไฟล์ดูได้ รันโปรแกรมหรือไฟล์ที่เป็นสคริปต์ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในไฟล์ รวมทั้งไม่อนุญาตให้ลบไฟล์และสร้างโฟลเดอร์ย่อยได้ ส่วนแบบ Full Control จะใช้ความสามารถได้เพิ่มขึ้นในกรณีที่คอมพิวเตอร์เป็ นระบบไฟล์แ บบ NTFS ซึ่งจะไม่ขอกล่าวถึงครับ
ล็อกอินเข้าวินโดวส์ด้วย Administrator หรือเทียบเท่า เปิด My Computer คลิ้กเลือกเมนู Tools

คลิ้กขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการเปิดแชร์ แล้วเลือกเมนู Sharing and Security... เลือกแถบ Sharing เลือกหัวข้อ Share this folder คลิ้กปุ่ม Permissions แล้วคลิ้กปุ่ม Add และปุ่ม Advanced ตามลำดับ (ดังรูปที่ 7)
Click the image to open in full size.
รูปที่ 7


คลิ้กปุ่ม Find Now เพื่อเลือกผู้ใช้ว่าจะให้ใครได้เข้ามาใช้ไฟล์ที่เปิด แชร์นี้ได้ ผู้ที่ไม่ได้ถูกเลือกก็จะไม่สามารถเข้ามาใช้ไฟล์ที่เ ปิดแชร์ได้ ให้เลือกชื่อผู้ใช้ด้านล่าง ในทีนี้ผมจะเลือกให้ผู้ใช้ a มีสิทธิ์เข้ามาใช้ไฟล์ที่เปิดแชร์ ส่วนผู้ใช้ b ไม่อนุญาตให้เข้ามาใช้ไฟล์ได้ ดังนั้นจึงเลือกแค่ผู้ใช้ a คนเดียว เมื่อเลือกชื่อผู้ใช้แล้ว คลิ้กปุ่ม OK ชื่อผู้ใช้ที่ถูกเลือกจะมาปรากฏให้เห็น แล้วคลิ้กปุ่ม OK (ดังรูปที่8)
Click the image to open in full size.
รูปที่ 8


กำหนดว่าจะให้ผู้ใช้ a ใช้งานไฟล์ที่เปิดแชร์ในลักษณะใดบ้าง โดยเลือกชื่อผู้ใช้แล้วคลิ้กถูกในช่อง Read หรือ Change ในแถว Allow ตามต้องการ (ดังรูปที่9)
Click the image to open in full size.
รูปที่ 9


เลือก Everyone คลิ้กปุ่ม Remove เพื่อลบกลุ่มของ Everyone ออกไป เพราะ Everyone นี้หมายถึงผู้ใช้ทุกๆคนสามารถเข้ามาใช้ไฟล์ที่เปิดแช ร์ในโฟลเดอ ร์นี้ได้ เราอนุญาตให้แค่ผู้ใช้ a เข้ามาใช้ไฟล์ได้เท่านั้น จึงต้องลบ Everyone ออก (ดังรูปที่10) แล้วคลิ้กปุ่ม Apply และ OK ตามลำดับที่หน้าต่างโฟลเดอร์ที่เปิดแชร์ หลังจากนั้นโฟลเดอร์ที่เปิดแชร์จะมีรูปมือมารองไว้ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ a ได้เข้ามาใช้ไฟล์ในโฟลเดอร์นี้ได้เพียงคนเดียว
Click the image to open in full size.
รูปที่ 10


การเข้าใช้ไฟล์ที่เปิดแชร์

สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องต่างๆ ในระบบแลน ถ้าต้องการเข้าไปใช้ไฟล์ของเครื่องที่ได้เปิดแชร์ไฟล ์แบบ Simple หรือแบบ Classic ทำได้ดังนี้

ถ้าเปิดแชร์ไฟล์แบบ Simple คลิ้กปุ่ม Start
Click the image to open in full size.
รูปที่ 11


ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้เปิดบริ การไว้รูปแ บบใดบ้าง เช่นเปิดแชร์แบบให้อ่านได้อย่างเดียว เราก็ไม่สามารถเข้าไปลบไฟล์ในเครื่องนั้นได้

ถ้าเปิดแชร์ไฟล์แบบ Classic คอมพิวเตอร์ที่เข้ามาขอใช้ไฟล์ที่เปิดแชร์ จะต้องล็อคอินด้วยชื่อผู้ใช้ให้ตรงกับชื่อที่ได้ Add ในตอนที่เปิดแชร์ไฟล์ เช่น เราได้อนุญาตให้ a เข้าใช้ไฟล์ในโฟลเดอร์นี้ โดยการ Add ชื่อ a ไว้ คอมพิวเตอร์ที่เข้ามาขอใช้ไฟล์ที่แชร์ก็ต้องล๊อคอินเ ครื่องตัวเ องด้วยแอ็กเคานต์ a มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้ามาใช้ไฟล์ได้ (ดังรูปที่12)
Click the image to open in full size.
รูปที่ 12


หากล็อคอินด้วยชื่อ a แล้ว แต่รหัสผ่านไม่ตรงกับเครื่องที่เปิดแชร์ วินโดวส์จะถามรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง ให้ใส่รหัสผ่านที่ถูกต้อง (ดังรูปที่13) ก็จะเข้าไปใช้ไฟล์ในนั้นได้ และจะไม่มีใครเข้ามาใช้ไฟล์ที่เปิดแชร์ได้นอกจากผู้ใ ช้ a คนเดียว แต่ถ้าใส่รหัสผ่านผิดก็จะเข้าไปไม่ได้เหมือนกัน ส่วนการเปิดแชร์ไฟล์ให้กับผู้ใช้คนอื่นอีกก็ทำวิธีเด ียวกับผู้ใ ช้ a ซ่อนโฟลเดอร์ที่เปิดแชร์
Click the image to open in full size.
รูปที่ 13


นอกจากวิธีการเปิดแชร์แบบ Classic แล้ว เราสามารถซ่อนโฟลเดอร์ที่เปิดแชร์นี้ได้ โดยที่ผู้อื่นที่เข้ามาใช้เครื่องของเราผ่านระบบแลนจ ะมองไม่เห็ นโฟลเดอร์นี้ เวลาจะเข้ามาในโฟลเดอร์ก็ต้องระบุชื่อโฟลเดอร์หรือชื ่อที่เปิดแ ชร์ ถ้าไม่ทราบก็จะมองไม่เห็นและเข้ามาไม่ได้ การซ่อนโฟลเดอร์ที่เปิดแชร์นี้ทำได้โดยใส่ตัวอักษร "$" ต่อท้ายชื่อโฟลเดอร์ที่เปิดแชร์ และทำได้ทั้งแบบ Simple และแบบ Classic

ในช่อง Shar name: ใส่ชื่อโฟลเดอร์หรือชื่อที่เปิดแชร์ตามต้องการ ต่อท้ายด้วยเครื่องหมาย "$" (ดังรูปที่14) คลิ้กปุ่ม OK
Click the image to open in full size.
รูปที่ 14


ลองเข้ามาในเครื่องที่เปิดแชร์ไฟล์แบบซ่อน จะเห็นว่าไม่พบกับโฟลเดอร์ที่เปิดแชร์ (ดังรูปที่15)
Click the image to open in full size.
รูปที่ 15


พิมพ์ ชื่อเครื่องชื่อที่เปิดแชร์ ที่ช่อง Address ในทีนี้คือ BatmanSample$ แล้วกดปุ่ม Enter เราก็จะเห็นไฟล์ในโฟลเดอร์ที่เปิดแชร์แบบซ่อนแล้ว (ดังรูปที่16)
Click the image to open in full size.
รูปที่ 16วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ในกรณีที่เราไม่ต้องการให้ผู้อ ื่นที่ไม่ม ีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นสิ่งที่เราได้เปิดแชร์ไว้ แต่ต้องไปบอกชื่อเครื่องกับชื่อสิ่งที่เปิดแชร์ในรูป แบบ เช่น BatmanSample$ ให้กับคนที่เราอนุญาตให้เข้ามาใช้ไฟล์ที่เปิดแชร์ได้ รู้ด้วย

ที่มา  www.arip.co.th

จำนวนผู้เข้าชม 1752

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 075-340250-2107
webmaster Naruebet Chuebankoh