ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โปรโตคอล TCP/IP
วันที่ 28  พฤษภาคม   2553   ผู้เขียน นพพร เพชรานันท์

ที่มา : http://www.thaicert.nectec.or.th/paper/basic/tcp-ip.php

ไฟล์แนบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โปรโตคอล TCP.doc
จำนวนผู้เข้าชม 1372

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 075-340250-2107
webmaster Naruebet Chuebankoh