Download
 Webboard
 
     Download
 
(รายละเอียด)
   
 

Warning: opendir(c:\appserv\www\download\) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\doc3_show.php on line 161

Warning: readdir() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\doc3_show.php on line 162
File/Folder Name size(bytes)
 • รายงานสถิติประจำปี 2558  รายงานสถิติปีงบ58(ใหม่).pdf
 • รายงานสถิติประจำปี 2557  รายงานสถิติประจำปี2557.pdf
 • วันอัมพาตโลก ปี 2559  DSC_2065.JPG
 • บันทึกขอหนังสือรับรองเงินเดือน  scan0102.pdf
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร  phpinfo.jpg.php
 • การเยี่ยมสำรวจภายในโรงพยาบาล  ภาพกิจกรรมIS.doc
 • รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมปีงบ58  อุปกรณ์58.pdf
 • สถิติการบริการข้อมูล ปีงบ 2557  สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารปี2557.pdf
 • บัญชีรายละเอียดผลการพิจารณา  scan0024.pdf
 • คู่มือ  คู่มือแนวทางการดำเนินงานแผนงานโครงการกิจกรรม2558.rar
 • รายงานสถิติประจำปี 2556  รายงานสถิติประจำปี2556.pdf
 • คณะกรรมการจัดการความรู้โรงพยาบ  คณะกรรมการจัดการความรู้รพ..pdf
 • คู่มือการดำเนินงานโครงการ  คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการ21-01-54.rar
 • ฟันสวย ยิ้มใส  ฟันสวยยิ้มใส.pdf
 • โรคตับแข็ง  โรคตับแข็ง.pdf
 • อบรมword 2003  ประวัติคอมพิวเตอร์.doc
 • ผลกาตรวจสอบเวชระเบียน 2-55  Audit2-55.pdf
 • รายงานประจำปีงบประมาณ 2555  รายงานสถิติประจำปี2555.pdf
 • การใช้งานโปรแกรม Uniweb(PACS)  การใช้งานโปรแกรมUniWebฉบับย่อสำหรับMNST.pdf
 • ข้อมูลสถิติ งบ 2555 ไตรมาส 2  ข้อมูลสถิติปีงบ55(6เดือน).pdf
 • การส่งข้อมูลประจำเดือน  การส่งข้อมูล.xls
 • การประเมินและการพัฒนาสมรรถนะ  การประเมินและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงาน.rar
 • Pre-hos  Top_5_papaers_prehos2.ppt
 • Decon  decon.tox.pptx
 • CPR2010  CPR2010พ.รจเรข.pptx
 • Shock  shock.ppt
 • Triage  ระบบคัดกรองผู้ป่วย.pptx
 • Neonatal_resuscitate  neonatalresuscitation.ppt
 • Fast_track1  Fast_track.pdf
 • MCI  MCI.pdf
 • แสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จตกทอด  scan0439.pdf
 • บัญชีสรุปการลา  บัญชีสรุปการลาของเจ้าหน้าที่.xls
 • เอกสารหมายเลข 1  แบบสรุปผลการประเ.doc
 • แบบประเมินลูกจ้างประจำ  แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ.doc
 • แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ[1].doc
 • แบบประเมินพนักงานราชการ  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป.doc
 • โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการ  แบบบันทึกสุขภาพทารกคลอดก่อนกำหนด.pdf
 • HA scoring 2011  HAscoring2011.doc
 • ฟอร์มวิจัย  Formงานวิจัย.doc
 • แผนการดำเนินงานรพ.ปลอดบุหรี่2  TL3.GIF
 • แผนการดำเนินงานรพ.ปลอดบุหรี่1  TL1.GIF
 • รพ.มหาราชเป็นรพ.ปลอดบุหรี่100%  11.JPG
 • นโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่  TL.GIF
 • มาตรฐานรพ.ส่งเสริมสุขภาพ(HPH)  HPHPlusPDF.pdf
 • ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ติดรถตู้  j09VanSticker.pdf
 • เข็มกลัด  iMOPHbadge.pdf
 • ตัวอย่างป้าย  hJ_fleg.pdf
 • เครื่องปรับอากาศมือถือ  gInformationfan.pdf
 • ตัวอย่างการตกแต่งเคาน์เตอร์  fCounter.pdf
 • แบบเสื้อ  eMOPH_shirt.pdf
 • Color Code  dColor_Code.pdf
 • สรุปย่อโครงการ  cสรุปย่อ.pdf
 • หนังสือโครงการรพ.สาธารณสุขยุคใหม่  bหนังสือ.pdf
 • การนำเสนอผลงาน  Presentation.doc
 • ตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิก  Spreadsheets.doc
 • การประมวลผลคำ  WordProcessing.doc
 • สารสนเทศและการสื่อสาร  InformationandCommunication.doc
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  UsingtheComputer.doc
 • ความรู้พื้นฐาน  basic.doc
 • แบบLIS  Hardware-Maharaj_Nakhonsithammarat(2)6-26-53.xls
 • คู่มือปฐมนิเทศ  คู่มือปฐมนิเทศ.rar
 • spa แบบเรียบง่าย  2B30QualitySimplicitywithSPA_Anuwat090312@HANatForum10.ppt
 • การนำเครื่องมือไปใช้  สรุปบทเรียนและการนำเครื่องมือไปใช้.pdf
 • ใบขอรับค่าตอบแทน รพศ/รพท.  ใบขอรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที1.doc
 • ตัวอย่างการเขียนservice Profil  ตัวอย่างตอนที่3.doc
 • HA Overallscoring Enquiry  6HAOverallScoring2010Ver4.1EnquiryGuide_091113.doc
 • HA Overall scoring  2HAOverallScoring2010Ver4.1_091113.doc
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสามัญ.pdf
 • เอกสารแนบท้ายการประเมินสมรรถนะ  scan0070.pdf
 • หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ  หลักเกณห์การประเมินสมรรถนะ.rar
 • การตรวจหาเอนไซม์ ESBL  การตรวจหาเอมไซต์ESBL.pdf
 • หนังสือคำศัพท์  หนังสือคำศัพท์.pdf
 • คำจำกัดความของสมรรถนะ  คำจำกัดความ.doc
 • ว.28 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  ว28.pdf
 • ว.27มาตรฐานและแนวทาง  ccl0000422.pdf
 • ว.20หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน  ccl0000413.pdf
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(นวก.สาธารณ  3-6-015-นักวิชาการสาธารณสุข.zip
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(แพทย์)  แพทย์พยาบาล.rar
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(วิชาการ)  วิชาการ.rar
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(อำนวยการ)  อำนวยการ.rar
 • การจัดทำดัชนีชี้วัดผลงาน  ๐๐KPIตัวอย่างดัชนีชี้วัด๐๐.pdf
 • แบบฟอร์การรายงานพัฒนาบุคลากร  แบบฟอร์มการรายงานพัฒนาบุคลากร.doc
 • การประชุมวิชาการประจำปี  ผลงานนำเสนอวิชาการประจำปี2552.pdf
 • มาตรฐานใหม่ 2008  HAHPHStandardF8.pdf
 • SPA  SPAPartIII.pdf
 • SPA  SPAPartII.pdf
 • SPA  SPAPartI.pdf
 • ใบคำขอข้อมูลข่าวสาร  ใบขออนุญาตขอข้อมูลข่าวสาร.doc
 • สารละลายน้ำเกลือล็อคในผู้ป่วย  บทคัดย่อ_NICU_.pdf
 • แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย  แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดA(H1N1).pdf
 • คู่มือ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1  คู่มือไวรัสไข้หวัดใหญ่2009H1N1.pdf
 • ผลงาน / นวัตกรรม  ผลงานนวัตกรรมกลุ่มงานรังสีวิทยา.zip
 • แบบ สบง.12  แบบสบง12.doc
 • ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ.doc
 • การขอพระราชทานเครื่องราชย์  บัญชี7.pdf
 • วินัยข้าราชการ 2551  2551.pdf
 • subweb  subweb.pdf
 • แบบประเมินภาวะเสี่ยงแม่และลูก  3เอกสารอ้างอิง.pdf
 • แนวทางปฏิบัติการบริการ  2คู่มือการปฏิบัติงาน.pdf
 • คู่มือการปฏิบัติงาน  1คำนำ.pdf
 • แบบฟอร์มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  แบบฟอร์มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน.pdf
 • php  php.ppt
 • แบบฟอร์มทดสอบ UPS  บันทึกการทดสอบเวลาเก็บประจุไฟฟ้า.doc
 • แบบฟอร์ม COM  com.doc
 • HTML  HTML.pdf
 • การใช้งานระบบ  การใช้งานระบบ_ผู้ใช้.pdf
 • ตัวอย่างคู่มือผู้ใช้ระบบ  การใช้งานระบบ(ผู้ใช้)ข่าว.doc
 • picture2  69.jpg
 • picture  58.gif
 • แบบฟอร์มออนไลน์

 • บัญชีรายละเอียดผลการพิจารณา  scan0022.pdf
 • ยกเลิกวันลา  scan0124.pdf
 • ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด  scan0125.pdf
 • คู่มือการดำเนินงานโครงการ  คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการ21-01-54.rar
 • บันทึกการขอรับรองเงินเดือน  แบบฟอร์มขอรับรองเงินเดือน.doc
 • แบบฟอร์มใบลา  scan0126.pdf
 • ตัวชี้วัดศูนย์อุบัติเหตุภาคใต้  ตัวชี้วัดTrauma.xls
 • แบบบันทึกการส่งต่อที่ไม่สำเร็จ  แบบฟอร์ม.xls
 • แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลง(พตส)  scan0165.pdf
 • แบบประเมินซึมเศร้า  แบบประเมินซึมเศร้า.doc
 • สรุปรายงานบริหารความเสี่ยง  แบบฟอร์มสรุปรายงานบริหารความเสี่ยว(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน).xls
 • แบบฟอร์มขอรับเงินค่าตอบแทน  scan0115.pdf
 • แบบฟอร์มลักษณะงาน  แบบฟอร์มลักษณะงาน.doc
 • หนังสือรับรองการเป็นทายาท  ทายาท.doc
 • ปค.14  ปค.14.doc
 • ใบมอบฉันทะ  ใบมอบฉันท.doc
 • แบบแจ้งสมาชิกพ้นสภาพ  แบบแจ้งสมาชิกพ้นสมาชิก.doc
 • เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที  เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน.doc
 • ใบรับรองสมุดประวัติ  ใบรับรองสมุดประวัติเวลาทวีคูณ.doc
 • ใบสมัครพนักงานราชการ  ใบสมัครพนักงานราชการ1.doc
 • ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว1.doc
 • ขอเบิกเงินเพิ่ม  แบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกร.doc
 • แบบขอรับเงิน พตส.  แบบขอรับค่าตอบแทนประเภท.doc
 • คำขอมีบัตรประจำตัว  คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่.doc
 • ใบรายงานตัว  ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ.doc
 • หลักฐานที่ต้องนำมาทำประวัติ  หลักฐานสำคัญที่ต้องนำมาประกอบการทำทะเบียนประวัติข้าราชการ.doc
 • ใบลาออก  หนังสือขอลาออกจากราชการ.doc
 • ใบขอย้าย  บันทึกข้อความใบขอย้าย1.doc
 • ใบขอโอน  ใบขอโอน1.doc
 • ใบสมัครเพื่อบรรจุกลับ  ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุกลับเข้ารับราชการ1.doc
 •