กลุ่มงานพยาธิวิทยา

  กลุ่มงานพยาธิวิทยา
  หน้าแรก
  ขอบเขตการบริการ
  องค์กรและการบริหาร
  แผนภูมิการบริหาร
บริการข้อมูล
  แบบฟอร์มออนไลน์
  ดาวน์โหลด
  ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน

 Username
 Password
          
 หน้าแรก  ซอฟต์แวร์แนะนำ
 • อบรมword 2003  ประวัติคอมพิวเตอร์.doc
 • การนำเสนอผลงาน  Presentation.doc
 • ตารางวิเคราะห์แบบอิเล็กทรอนิก  Spreadsheets.doc
 • การประมวลผลคำ  WordProcessing.doc
 • สารสนเทศและการสื่อสาร  InformationandCommunication.doc
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  UsingtheComputer.doc
 • ความรู้พื้นฐาน  basic.doc
 • การตรวจหาเอนไซม์ ESBL  การตรวจหาเอมไซต์ESBL.pdf
 • หนังสือคำศัพท์  หนังสือคำศัพท์.pdf

 •  
  Site Map |@ 2008 Chartsura Suwanna V10.01.13