กลุ่มงานพยาธิวิทยา

 

เรื่อง : ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ  วันจันทร์ 24 ก.ย. 2561

 
(รายละเอียด)
   
 
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันจันทร์ 24 ก.ย. 2561


โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน 1 เครื่อง ๒. เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometer) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอประกาศราคากลาง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
 
     
 
ไฟล์แนบ :  061218_133627.pdf