• โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
    โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
    Maharaj Nakhon Si Thammarat .“เป็นคนดีมีคุณธรรม น้อมนำบริการดุจญาติมิตร มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยความเชี่ยวชาญ สื่อสารทำงานเป็นทีม :MNST ”
  • พัฒนาบริการทางการแพทย์ สู่ความเป็นเลิศระดับ 1+
  • พัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพผ่าน Service plan
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและเอกชนในการดำเนินงาน
  • พัฒนาศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกให้มีคุณภาพ
  • พัฒนาสู่ความเป็นองค์กรมืออาชีพ

ExcellentCenter

Smart Hospital

ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนวันที่จะมาตรวจรักษาจริง 1 วัน นัดผ่านระบบก่อนเวลา 15.00 น.

บริการตรวจรักษา

บริการทำบัตรประจำตัวโรงพยาบาลทางโทรศัพท์ ผู้ป่วยใหม่หรือผู้ป่วยเก่า (โทรนัดล่วงหน้า)

บทความทางการแพทย์

ทันกระแสสุขภาพ เกร็ดความรู้ และ เคล็ดลับสุขภาพ บทความสุขภาพ รักษาและป้องกันโรค

วารสารวิชาการ

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในโรงสนใจเกี่ยวกับการทำงานวิจัย และเขียนบทความทางวิชาการ

เปิดคลินิกนอกเวลาเฉพาะทาง...

เชิญคุณแม่อายุ 356 ขึ้นไป...

 วารสารวิชาการ

kmwork

smarthospital

smcok

workita

วีดีโอ

การรักษาโรคหัวใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250