ประชุมวิการการ มหกรรมวิชาการ/คุณภาพ ประจำปี 2562 "ตาสวย เสียงใส ใจส่วง".

poster26 28

 

0001 2

 

                                                                                                         ลงทะเบียนสำหรับบุคลากรภายนอก

 

                                                                                                         ลงทะเบียนสำหรับบุคลากรภายใน  

ภายใน

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250