สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562.

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<top>http://www.mnst.go.th/mnst/images/pdf/vichakarn/2382.pdf

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250