เชิญข้าราชการเข้าร่วมอบรมสัมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐ.

015

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.mnst.go.th/mnst/images/pdf/vichakarn/2207.pdf

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250