เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาระณผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน พ.ศ 2562

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  

   รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250