ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน).

Written by bb1234 Hits: 102

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

กดอ่านรายละเอียด http://www.mnst.go.th/mnst/images/27062562.pdf