ประกาศเรื่องเชิญชวนผู้ประกอบการร้านถ่ายสำเนาเอกสารภายในพื้นที่ว่างโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2

ประกาศ เรื่อง เชิญชวนผู้ประกอบการร้านถ่ายสำเนาเอกสารภายในพื้นที่ว่างโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2

http://www.mnst.go.th/mnst/images/060362scan0020.pdf

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250