ประกาศเรื่องเชิญชวนผู้ประกอบการร้านถ่ายสำเนาเอกสารภายในพื้นที่ว่างโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2

Written by bb1234 Hits: 219

ประกาศ เรื่อง เชิญชวนผู้ประกอบการร้านถ่ายสำเนาเอกสารภายในพื้นที่ว่างโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2

http://www.mnst.go.th/mnst/images/060362scan0020.pdf