ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จะขอประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามรายละเอียดแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250