ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคา OPD สูติกรรม จำนวน 1 งาน

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคา OPD สูติกรรม จำนวน 1 งาน

http://www.mnst.go.th/mnst/images/OPD_07052562.pdf

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250