ขอเชิญผู้ประกอบการร้านเสริมสวย ซักอบรีด หรือรับส่งพัสดุไปรษณีย์

ด้วยโรงพยาบาลมหาราชฯ มีพื้นที่ว่างจึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250