ประกาศประชาสัมพันธ์ตลาดนัดสุขภาพ

       เชิญชวนสมัครจำหน่ายสินค้าตลาดนัดสวัสดิการภายในพื้นที่ชั้น G อาคาร 298/2 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

Dowmload ใบสมัคร..

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250