ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่1 และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่2 เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 2 เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250