ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารงานคลัง (INVENTORY) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารงานคลัง (INVENTORY) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามเอกสารที่แนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250