[spvideo]https://www.youtube.com/watch?v=OagU7fUYYik&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1NZ0Ecam4rG_9nbrlglROnr_btpfVuzymA0TEmZ7d8rpP6JgoRHSIcqwM?&autoplay=1[/spvideo]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน แบบให้แรงดันบวก 2 ระดับ จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน แบบให้แรงดันบวก 2 ระดับ จำนวน 4 เครื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250