ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562จ้างต่อเติมหัวเอาท์เลท อาคาร ๒๙๘/๑ (ออกซิเจน ๗๓ จุด,อากาศหายใจ ๓๐ จุด,สุญญากาศ ๕๖,สไลด์ ๗๔ จุด) จำนวน ๑ งาน

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จ้างต่อเติมหัวเอาท์เลท อาคาร ๒๙๘/๑ (ออกซิเจน ๗๓ จุด,อากาศหายใจ ๓๐ จุด,สุญญากาศ ๕๖,สไลด์ ๗๔ จุด) จำนวน ๑ งานhttp://www.mnst.go.th/mnst/images/pdf/1052562.pdf

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250