ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด (ขวดHEMOCULTURE ) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด (ขวดHemoculture ) จำนวน 2 รายการ

http://www.mnst.go.th/mnst/images/pdf/Purchase/Hemo80562.pdf

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250