รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่1 และคนที่ 2

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่1 และคนที่ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

รายละเอียดเพิ่มเติม...