ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด (ขวดHemoculture ) จำนวน 2 รายการ  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250