ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด (ขวดHemoculture ) จำนวน 2 รายการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250