Written by พิมพ์ชนก Hits: 14

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช จะขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามรายละเอียดที่แนบ