โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายสำหรับเครื่อง Server HOSxP จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบมา

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250