ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จะขอประกาศราคากลางจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน ๑งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามรายละเอียดที่เเนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250