ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด (ขวดHemoculture ) จำนวน 2 รายการ  

http://www.mnst.go.th/mnst/images/pdf/Purchase/He030562.pdf

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250