โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) แบบจักรยาน (Bicycle egometer) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารที่แนบมา

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250