โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
รายการที่ ๑ เครื่องตรวจคลื่นหัวใจสำหรับทารกและเด็กเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง
รายการที่ ๒ เครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย hypo-hyperthermia สำหรับทารก (cooling system for birth asphyxia with EEG monitoring) จำนวน ๑ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอประกาศประกวดราคา

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250