โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะจำหน่ายเศษวัสดุ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ตามเอกสารที่แนบมา

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250