โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mobile Xray) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารที่แนบมา

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250