Written by ปิยนาถ Hits: 200

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมเเซมห้องน้ำอาคารอายุรกรรมเก่า ชั้น ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสารเเนบ