ด้วยจังหวัดนครสรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น KXO-50R หมายเลขเครื่อง W2D05X2045 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250