ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการพทย์ ตู้อบเพาะเชื้อ จำนวน 1 ตู้

รายละเอียดเพิ่มเติม...

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250