วิจารณ์ร่างประกวดราคาซื้อยา 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 9/12/62 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สามารถวิจารณ์ร่างผ่าน E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250