ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการการตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็ก (MRI) ภายใต้แผนเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รายการค่าตรวจพิเศษ (MRI) 

ตามเอกสารแนบ

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250