โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ
- บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) มอบ เครื่องดื่ม
-บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด มอบไหล่หมู 100 กิโลกรัมและน่องติดโพก 108 กิโลกรัม ให้แก่โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรโรงพยาบาล (23 เม.ย. 2563)

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250