วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข EOC สรุปสถานการณ์เป็นรายวัน เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการเตรียมความพร้อมรองรับ และเผชิญเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19

 

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250