สืบเนื่องจากพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ทรงเล็งเห็นว่าในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำอาหารกลางวัน จำนวน 400 ชุด มอบให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรได้สู้กับวิกฤตการณ์ครั้งนี้ สาธุ สาธุ (วันที่ 28 เมษายน 2563)

 

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250