วันที่ 30 เมษายน 2563 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณ
-คุณเมทินี จิรพัฒนกุล มอบMask N95 จำนวน 5 กล่อง, เจ้าหน้าที่แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช มอบ แอลกอฮอล์สเปรย์ จำนวน 10 แกลลอน ให้แก่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน,นพ.ปกป้อง เศวตชนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลถ้ำพรรณรา มอบ N95 จำนวน 500 ชิ้น, คุณภรชุฎา จันทร์ไพรฤกษ์ มอบข้าวและเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อใช้สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล และบริการแก่ผู้ป่วย

อนาคตของเรา โรงพยาบาลของเรา

    49 512   198  ถนนราชดำเนิน   ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

    49 512   จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

   images  โทร. 075-340250